Jua rekomandoj te gjitheve, makina ishte e fundit fare gati e re.